Copyright © 2011 by "pcop"  All Rights reserved  www.pcop.sk   ·  E-Mail: tonery@pcop.sk
Kontakt:
+421 57 788 0592
spedgarant@spedgarant.sk
       
 

Sídlo spoločnosti:                                                               

SPEDGARANT, s.r.o.
Třebíčská 1833/4
066 01  Humenné

Slovenská republika
                                                                           
IČO:       36497649
DIČ:       2021880729
IČ DPH: SK2021880729

Prevádzka spoločnosti:

SPEDGARANT, s.r.o.
Jasenovská 345
066 01  Jasenov

Slovenská republika


Bankové spojenie:

Peňažný ústav:       ČSOB, a.s., Námestie Slobody 2, 066 01  Humenné
SWIFT                   CEKOSKBX
Číslo účtu /EUR/:    4007411732/7500
IBAN /EUR/            SK51 7500 0000 0040 0741 1732

Kontakty: 


Doprava a špedícia:
Tel.:      00421 57 788 0592
             00421 907 919 919
             00421 915 041 424
             00421 903 119 119
Fax:      00421 57 788 0591
e-mail: 
spedgarant@spedgarant.sk     
             spedicia@spedgarant.sk

Asistentka:
Tel:       00421 57 788 0593
             00421 917 601 754       
Fax:      00421 57 788 0591
e-mail: 
asistent@spedgarant.sk    

Fakturácia:
Tel:       00421 57 788 0593
             00421 905 553 060             
Fax:      00421 57 788 0591
e-mail: 
zuzana@spedgarant.sk